Lees meer
Als gebruikers nauw betrokken willen zijn bij een ontwerpproces of als meerdere partijen samen tot een plan moeten komen kunnen wij als architect een waardevolle rol spelen. Daarom is ook CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) bij ons in goede handen. We weten hoe we om moeten gaan met inspraak. Een goed proces vormt de basis voor succes.
Lees meer
We halen als architect veel voldoening uit het oplossen van ingewikkelde vragen. Bijvoorbeeld een programma dat eigenlijk te groot is voor de plek of een locatie die op het eerste gezicht ongeschikt is. Randvoorwaarden vinden we niet vervelend, ze stimuleren tot het bedenken van creatieve oplossingen. We zorgen ervoor dat een planvoorstel tastbaar is. Schetsen en maquettes spreken tot de verbeelding en ze brengen een ontwerp tot leven.
Lees meer
Het is verrassend hoeveel invloed een gebouw heeft op hoe je je ergens voelt. Daarbij spelen alle zintuigen een rol: zien, horen, voelen, ruiken. Als architect kun je met je ontwerp beweging en ontmoeting stimuleren of juist rust brengen in een gebouw. Om de juiste ontwerpkeuzes te maken moet vooraf duidelijk zijn wat je wil bereiken. Daar besteden we veel tijd aan met de klant. Wij hebben de vakkennis en ervaring, samen bepalen we de ambities. Het resultaat is een gebouw dat werkt.

MAG architecten bestaat uit Magdaleen Kroese / Manja Adriaens.

Partners

MAG architecten heeft verschillende vaste samenwerkingspartners waarmee projecten worden opgezet en uitgevoerd.

In nauwe samenwerking met
Stichting KilimanjaroWonen

Samenwerkings verband
KdV architectuur

Collegiale samenwerking
Von Bergh Bouwadvies

;