4 maart 2015

Opening nieuwe kantoor tijdens platformavond KilimanjaroWonen

We vonden het een goede gelegenheid om tijdens de eerste platformavond van Kilimanjaro van het nieuwe jaar ons mooie kantoor officieel te openen. Mieke Verhees, fractievoorzitter van de PvdA in Eindhoven knipt het symbolische gouden lint door. Ze is een warm voorstander van ons 'wonen voor gevorderden'  initiatief en tijdens de allereerste bijeenkomst in 2011 was ze ook al van de partij. Er waren lekkere hapjes op de gang en een welkomstgedicht van voormalig stadsdichter Piet van den Boom, die de berg bezingt met woorden.


 

2 maart 2015

Presentatie inspiratieboekje ZorgSamenbuurt

MAG architecten is nauw verbonden met KilimanjaroWonen, met name voor wat betreft de initiatie van woonprojecten. Maar er vinden meer activiteiten plaats, zoals het project 'ZorgSamenbuurten', gestart door Kitty Hesen om ook in buurten waar geen woonprojecten gerealiseerd worden te zorgen voor een woonmilieu waar mensen prettig oud kunnen worden.
Als eindproduct is een boekje gemaakt, waarin beschreven wordt hoe dit initiatief in verschillende buurten tot stand is gekomen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de 'do's en dont's', zodat mensen die zelf een ZorgSamenbuurt willen starten kunnen leren van de ervaringen van anderen.
MAG heeft de vormgeving en eindredactie van dit inspiratieboekje verzorgd.

Een enorme opsteker was de 'gouden duim', die Kitty Hesen en haar buurtgenoot José Bielderman kregen uitgereikt door gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Brigite van Haaften. Een blijk van waardering voor het succes van dit initiatief van onderop. De presentatie werd bijgewoond door zo'n 300 belangstellenden, waaruit blijkt dat het een onderwerp is dat leeft.


 

20 februari 2015

Definitieve vorm voor gebouw 2

Na ruim een half jaar samen denken, schetsen, praten en evalueren is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Het ingewikkelde was vooral om het bestaande industriële magazijnkarakter te bewaren en toch te zorgen voor voldoende licht en uitzicht in de woningen. De lastigste gevel was de zuidwestgevel, omdat de toekomstige bewoners juist hier het liefst hun balkons wilden realiseren. We hebben gezocht naar een compositie waar grote nieuwe loggia's afgewisseld worden met bestaande gevelopeningen.
Aan de achterzijde, waar straks een binnenplein komt was meer mogelijk. Hier bepalen een paar grote ingrepen het gevelbeeld. Wel is overal de bestaande gebouwstructuur afleesbaar in de nieuwe raampartijen.


 

5 januari 2015

Start bouw CPO Akkerstraat

Wat een bijzonder moment: het eerste Kilimanjaro project gaat gebouwd worden! Als eerste wordt het bestaande monumentale schoolgebouw aangepakt en in het voorjaar start ook de nieuwbouw. Het was een spannende tijd net voor de kerst om alle hypotheken tegelijk op orde te hebben, want dat is een voorwaarde voor de overdracht van het gebouw en de grond: de bewoners worden tenslotte gezamenlijk eigenaar van het complex. Nu kunnen de toekomstige bewoners zich vooral gaan bezig houden met vormgeving van de eigen woning, een leuke fase.

Hieronder het bouwbord met alle betrokken partijen.


 

1 januari 2015

Nieuwjaarswens

Tekst binnenzijde kaart:
"Maagdelijk wit begon 2014. Op de eerste pagina nam ik me voor om te genieten van alles wat goed gaat, regelmatig niks te doen en open te staan voor nieuwe avonturen. Niks doen was nog het moeilijkst, maar de andere voornemens heb ik ter harte genomen.
En zo zitten we nu op een nieuwe plek in Eindhoven, in een spannende omgeving op het voormalige NRE terrein waar de komende jaren van alles staat te gebeuren. 
De Begijnenhof verlaten deed wel een beetje pijn. Veel projecten zijn daar op de tekentafel ontstaan, er zijn gesprekken gevoerd, exposities gehouden, feestjes gevierd. We hebben enorm genoten van de wisselende uitzichten op het plein, de levendigheid van het stadscentrum. 
En vanuit daar hebben acht kalenders het licht gezien, meedeinend op de golven van iedere nieuwe periode. De blanco versie van 2014 vormt een mooi sluitstuk van deze reeks, want hoe kan het nog witter?
Geen kalender meer dus voor 2015, en een nieuwe traditie laat zich niet plannen, die moet ontstaan. Wat ik als rode draad herken is het improviseren dat hoort bij deze tijd, zeker binnen ons vakgebied. Je daaraan overgeven werkt bevrijdend en er komt van alles op je pad.
Wees welkom op ons nieuwe geïmproviseerde kantoor aan de Nachtegaallaan en namens MAG alle goeds gewenst voor het komende jaar!"


 

31 december 2015

De laatste kalenderdag

De blanco kalender van 2014 staat op de laatste week van het jaar. Voor sommigen een moment om terug te blikken op alles wat het afgelopen jaar gebeurd is, de goede en minder goede dingen. Voor anderen is het juist een moment om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, vol goede voornemens of in rustige afwachting van wat gaat komen. 
Waarvoor zou de witte kalender allemaal gebruikt zijn? Die gedachte maakt nieuwsgierig! Een paar mensen hebben spontaan een paar pagina's laten zien, en die zijn nuttig gebruikt...

Boven het bureau van Paul Draaijer, een bevriende Nederlandse architect die werkzaam is in Tarragona, Spanje. Hij gebruikte de kalender zo te zien als agenda voor de week.
Onder de kleurige schetsjes van Eindhovense architect Stefan de Bever. Hij had zich voorgenomen om elke week een gebeurtenis te tekenen, en uiteindelijk is dat een prachtig jaarverslag geworden.


 

15 december 2014

Artist impressions CPO Geldersedam

De cpo-vereniging heeft ervoor gekozen om vóór het aanvragen van de omgevingsvergunning eerst op zoek te gaan naar een geschikte aannemer, die voor een vooraf vastgesteld budget het gewenste programma van eisen kan realiseren. Deze aannemer kan vervolgens nog mee gaan denken over de manier van uitvoering. Juist omdat het om een bestaand vooroorlogs gebouw gaat kan dat voordeel opleveren.
Qua vormgeving is het ontwerp inmiddels wel uitgekristalliseerd. Onderstaand het eindresultaat.


 

21 november 2014

Samen zoeken naar de juiste oplossing voor CPO NRE TWEE

Om tot het goede ontwerp te komen moeten veel beslissingen worden genomen. Hieronder is Manja Adriaens druk bezig met het geven van uitleg aan één van de toekomstige bewoners. Zij is sinds september van dit jaar tot ons team toegetreden, als student aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg. Een welkome aanwinst!


 

15 november 2014

Zon op mijn balkon

De volledige achtergevel van het schoolgebouw aan de Geldersedam in Den Bosch ligt op het zuiden, waardoor iedere woning straks een balkon kan krijgen waar volop de zon schijnt. In de zoektocht naar de juiste vormgeving zijn geen concessies gedaan aan de afmetingen: per woning 10 - 15 m2 aan privé buitenruimte. Waar de nieuwe raampartijen aansluiting zoeken bij de vooroorlogse originele indeling is voor de balkons gekozen voor een eigentijdse materialisering in staal en glas. Het zal uiteindelijk een verticale ondersteuning worden omdat dit meer rust biedt voor het gevelbeeld.


 

16 oktober 2014

Van schets tot opening: nieuw hoofdkantoor Helicon Opleidingen

Helicon was al langer op zoek naar een nieuwe hoofdvestiging, ergens tussen Boxtel en Nijmegen om bedrijfsbureau en bestuursbureau samen te kunnen voegen op één locatie. Toen een geschikte plek gevonden was in een bestaand kantoorpand in Den Bosch moest de verbouwing in een sneltreinvaart plaats gaan vinden.
We hebben toch de tijd genomen om goed te inventariseren wat de behoefte was en hoe de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt kon worden. Daarnaast maakten de workshops duidelijk dat het de wens was om een warme, lichte en overzichtelijke werksfeer tot stand te brengen. Heel wat werk aan de winkel, omdat het interieur van het bestaande kantoorpand stamde uit de tijd van het cellenkantoor, dat niet meer beantwoordt aan de eisen van deze tijd.
Hieronder is het proces te zien van eerste ontwerpschetsen tot eindresultaat.

boven foto's van het bestaande interieur, onder de vernieuwde situatie


 


Oktober 2019 (1)
September 2019 (4)
Augustus 2019 (3)
Juli 2019 (4)
Juni 2019 (3)
Mei 2019 (3)
April 2019 (4)
Maart 2019 (4)
Februari 2019 (3)
Januari 2019 (3)
December 2018 (5)
November 2018 (3)
Oktober 2018 (4)
September 2018 (1)
Augustus 2018 (3)
Juli 2018 (1)
Juni 2018 (4)
Maart 2018 (2)
Februari 2018 (6)
November 2017 (1)
Oktober 2017 (2)
September 2017 (1)
Juli 2017 (3)
Juni 2017 (2)
Maart 2017 (4)
Februari 2017 (2)
Januari 2017 (2)
December 2016 (2)
November 2016 (5)
Oktober 2016 (2)
September 2016 (1)
Juli 2016 (4)
Juni 2016 (3)
Mei 2016 (3)
April 2016 (1)
Maart 2016 (1)
December 2015 (3)
Oktober 2015 (2)
September 2015 (1)
Juli 2015 (2)
Mei 2015 (1)
April 2015 (1)
Maart 2015 (2)
Februari 2015 (1)
Januari 2015 (2)
December 2014 (2)
November 2014 (2)
Oktober 2014 (3)
Juli 2014 (3)
Juni 2014 (2)
Februari 2014 (1)
Januari 2014 (4)
December 2013 (1)
November 2013 (3)
September 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juli 2013 (1)
Juni 2013 (1)
April 2013 (1)
Maart 2013 (2)
Januari 2013 (2)
December 2012 (1)
November 2012 (2)
Oktober 2012 (2)
September 2012 (1)
Augustus 2012 (1)
Juli 2012 (2)
Juni 2012 (2)
Mei 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (2)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (3)
December 2011 (1)
Oktober 2011 (2)
September 2011 (3)
Augustus 2011 (1)
Juli 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mei 2011 (3)
April 2011 (1)
Maart 2011 (3)
Februari 2011 (3)
Januari 2011 (3)
December 2010 (2)
November 2010 (4)
Oktober 2010 (2)
September 2010 (2)
Augustus 2010 (1)
Juli 2010 (3)
Juni 2010 (3)
Mei 2010 (3)
April 2010 (1)
Maart 2010 (4)
Februari 2010 (3)
Januari 2010 (3)
December 2009 (2)
November 2009 (7)
Oktober 2009 (2)
September 2009 (4)
Augustus 2009 (3)
Juli 2009 (4)
Juni 2009 (5)
Mei 2009 (3)
April 2009 (4)
Maart 2009 (2)
Februari 2009 (1)
Januari 2009 (9)
December 2008 (2)
November 2008 (1)
Oktober 2008 (3)
September 2008 (4)
Augustus 2008 (1)
Juli 2008 (3)
Juni 2008 (5)
Mei 2008 (2)
April 2008 (3)
Maart 2008 (1)
Februari 2008 (3)
Januari 2008 (2)
December 2007 (1)
November 2007 (3)
Oktober 2007 (3)
September 2007 (7)
Augustus 2007 (1)
Juli 2007 (2)
Juni 2007 (5)
Mei 2007 (1)
April 2007 (2)
Maart 2007 (1)
Februari 2007 (2)
Januari 2007 (3)
December 2006 (2)
November 2006 (3)
Januari 1970 (2)
(2)