2013

Koen Aartsen


Hoe groter hoe beter lijkt niet langer op te gaan voor alles in onze wereld. Van onderop ontstaan steeds meer kleine initiatieven vanuit de persoonlijke overtuiging dat het anders kan. Misschien op zichzelf staand niet levensvatbaar, maar door een verbinding aan te gaan met anderen ontwikkelen ze zich tot krachtige instrumenten. Koen Aartsen, student biologie en psychologie laat aan de hand van 12 voorbeelden uit de natuur zien hoe unieke systemen hun kracht ontlenen aan de verbinding tussen vele kleine organismen of deeltjes. Het motto ‘klein is het nieuwe groot’ heeft voor 2013 geleid tot dit 50 grams kalendertje. Op het succes van veel mooie nieuwe initiatieven!