2008

Ruud de Brouwer

Het afgelopen jaar was de kalender van MAG architecten een podium voor iedereen die een bijdrage had geleverd aan de expositie op de Begijnenhof. Vanaf nu voor ieder jaar iets nieuws onder het motto "MAG gezien worden!". Dit jaar de eer aan fotograaf Ruud de Brouwer met een serie stillevens. Hij noemt ze zelf artefacten: door mensen-handen kunstig gevormde voorwerpen, kunstmatig veroorzaakte (mis)vormingen. De voorwerpen zijn met zorg gekozen en tussen de coulissen geplaatst, klaar voor de voorstelling. Een macabere voorstelling soms, waaruit een fascinatie spreekt voor dood en vergankelijkheid. Memento mori, gedenk te sterven gaat hand in hand met carpe diem, pluk de dag. De Brouwer registreert en regisseert dat wat is en "Dat moet maar genoeg zijn". Via het ambachtelijke proces van de fotografie zijn op een prachtige manier vergankelijke voorwerpen alsnog onsterfelijk gemaakt... www.ruuddebrouwer.nl